Atomitzadors (aire + aigua)

Els atomitzadors són idonis per humitejar l'aire ambient en zones puntuals que, per les seves característiques de producció, emmagatzematge... necessiten mantenir unes condicions d'humitat determinades, o per a sistemes de climatització que hagin de mantenir intervals d'humitat molt estrets.

Aquest sistema consisteix en instal·lar una línia d'aigua i una altra d'aire a pressió, que un cop entren en els atomitzadors produeixen una fina boira que s'evapora molt ràpidament a la zona projectada, reduint la temperatura i augmentant la humitat.

La regulació d'aquests sistemes pot fer-se amb quadres de control proporcionals o tot/res, per regular els fluxos d'aigua i aire.

Model Cabal (l/h) Dimensions (mm) Pes (g) Conexions aire-aigua Pressió de traball (bar) - Aire Pressió de traball (bar) - Aigua Consum d'aire per l/h d'aigua aproximat (m3/h)
AMT/4 4 32 x 73 400 M 1/8" G 2,1 0,4 0,4
AMT/5,5 5,5 32 x 73 400 M 1/8" G 2,1 0,4 0,4
AMT/7 7 32 x 73 400 M 1/8" G 2,1 0,4 0,4