Evaporatius

Aquestes unitats són idònies per a petits locals o de suport en punts determinats, on els sistemes convencionals no poden mantenir les condicions desitjades.

El sistema que utilitzen per refredar l'aire consisteix a fer passar l'aire exterior a través d'uns panells humits d'aigua i, amb l'ajuda d'un ventilador, introduir-lo en l'interior del local al qual es pretén reduir la temperatura.

L'eficàcia d'aquests evaporatius depèn d'uns paràmetres fonamentals; del tipus de material utilitzat com panell humectador, de la velocitat a la qual passa l'aire per aquesta superfície i de les condicions exteriors (temperatura, humitat...)

A diferència d'altres sistemes, el consum d'aigua i electricitat són molt baixos, ja que el evaporatiu obté un gran rendiment efectiu.

Equips Cabal (m3/h) Potencia motor (CV) Potencia bomba (CV) Dimensions (H x A x P en mm) Pes aproximat (kg) Consum d'agua aproximat (l)
AM 20/4/E 20.000 4 0,5 1500 x 1500 x 1690 380 180
AM 25/5,5/E 25.000 5,5 0,5 1500 x 1500 x 1690 405 180
AM 30/7,5/E 30.000 7,5 0,5 2185 x 2185 x 1690 650 350
AM 40/10/E 40.000 10 0,5 2185 x 2185 x 1690 665 350