Filtres d'aire

Disposem d'una extensa gamma de filtres: per a borra, aire, pols, olors, greixos... que ajuden a millorar el funcionament de la maquinària d'humectació-ventilació-climatització i les condicions en que treballa.

Per al filtratge de l'aire disposem de filtres secs estàtics o automàtics, amb recuperador de borres. Si les partícules a filtrar són grans poden anar pre filtres i poden dimensionar-se en forma "V", a l'efecte d'augmentar la secció de pas de l'aire.

Per a un altre tipus d'indústries, en les que les olors, pols i greixos, es aspiren per campanes, Air Mecon pot oferir solucions de filtratge metàl·lic, de malla i fins i tot filtres desodoritzants.

En la gamma de climatització tenim solucions de tot tipus: GX, FX, i fins i tot filtració absoluta per a sales blanques, laboratoris i processos especials.

Si ho desitgen, el nostre equip tècnic pot determinar en cada instal·lació el tipus de filtre i pre filtre més adequat, el cost del seu manteniment, la pèrdua de càrrega que hauran de vèncer els ventiladors, oferir-los reguladors de pressió per controlar el nivell de brutícia...