AVÍS LEGAL I DADES D'EMPRESA

Per a complir amb el que estableix la Llei 34/2002, de l'11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades de la informació general d'aquest lloc web:

  • Titular: Air Mecon S.A.
  • Direcció: Jacint Verdaguer, 165 - 08205 Sabadell
  • Contacte: oficina.tecnica@airmecon.com
  • Telèfon: 93 746 46 90
  • Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Full 72419, Foli 110, Tom 6126, Lobro 5417, Secció 2ª, Inscripció 1ª
  • NIF: A-08960791

Dades de les oficines de l'empresa

OBJECTE

Aquest avís legal es refereix a l'ús de tots els serveis d'aquest lloc web (a partir d'ara "el Portal") que la companyia Air Mecon S.A. amb domicili Jacint Verdaguer, 165 - 08205 Sabadell (a partir d'ara "l'Empresa") posa a la disposició dels usuaris d'Internet. Per la simple utilització del Portal, els usuaris expressen la plena acceptació i sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per l'Empresa en qualsevol moment, amb un avís previ. Els usuaris es veuen així mateix sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d'instruccions que es posin en el seu coneixement, en relació als continguts o serveis concrets, que contemplen allò previst en aquest avís legal quant no s'oposin al mateix .

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT SOBRE LA INFORMACIÓ GRÀFICA DISPONIBLE EN EL PORTAL

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina web referent a les diferents promocions o béns immobles, és merament orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l'evolució tècnica dels projectes i la seva execució. En cap cas aquesta informació constitueix acord entre les parts.

UTILITZACIÓ DEL PORTAL I DELS SERVEIS PER ALS USUARIS

Exceptuant el cas que hagin obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l'empresa, els usuaris s'abstindran de reproduir, difondre, transmetre o distribuir amb finalitat comercial qualsevol tipus de contingut, tant si es tracta de textos, gràfics, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i en general qualsevol classe de contingut accessible a través del Portal o dels serveis utilitzats per ells, per mitjans diferents dels que s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o dels que s'emprin habitualment a aquest efecte a Internet.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS

L'empresa no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, de cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l'usuari o tercers (ja sigui una persona en el seu propi nom o una entitat) i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través d'aquest portal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l'empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l'accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de l'empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a ús personal i exclusiu de l'usuari, els quals hauran d'exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

PROTECCIÓ DE DADES

Mitjançant el present Avís Legal i d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'empresa avisa els usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que li puguin requerir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals recollides seran incloses en un fitxer titularitat de l'Empresa i seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per l'Empresa en el Portal en cada moment. Els usuaris poden exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a: Jacint Verdaguer, 165 - 08205 Sabadell incloent còpia del seu DNI.

LLEI APLICABLE I FUR

Aquest avís legal es regeix per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l'aplicació dels serveis o interpretació o aplicació d'aquest avís legal, l'Empresa i els usuaris, amb renúncia expressa al seu fur propi, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.