REGULACIÓ I CONTROL PER EQUIPS D'HUMECTACIÓ

Les instal·lacions d'humectació i climatització necessiten ser governades amb eficàcia per poder oferir el màxim de les seves prestacions en cada moment. Mantenir les condicions ambientals que es precisin en les instal·lacions de producció és essencial per obtenir rendiments òptims i estalvis energètics.

Hi ha diversos sistemes de control de les sales d'humectació. El més generalitzat és el control pneumàtic i el segueix el control informàtic. En cada un d'ells utilitzem reguladors d'alta precisió P o P+I (proporcional o proporcional integral), sondes d'alta sensibilitat per al registre de temperatures, humitats i pressions diferencials ...

Mitjançant el control informàtic podem controlar el més mínim detall d'una instal·lació de climatització, imprimir gràfiques de les variables controlades, llistat d'alarmes, avisos al mòbil, llistat d'històrics...